Alt du trenger å vite om markedsføring av eiendomsprosjekt

Boligvelger-desktop

Innhold

 1. Innsikt og strategi
 2. Markedsføring
 3. Nettsider og boligvelger

Innsikt og strategi


Oppstart

Før du setter i gang et eiendomsprosjekt bør du skaffe deg så mye og så god innsikt som mulig. Du vil vite hvordan grunnforholdene er der du planlegger å bygge, hva slags infrastruktur som finnes og planlegges, reguleringsbestemmelser osv.

Det samme gjelder når du skal markedsføre et eiendomsprosjekt. Du må hente inn all den innsikt du kan så du kan legge en solid grunnmur for strategien din. Undersøk hva folk søker etter i søkemotorene, hvilke trender som gjelder i det området du skal bygge, hvilke karakteristiska har målgruppen/personasene dine, hvordan kommuniserer konkurrentene dine i området.

 

Aktører og rollefordeling

Eiendomsmegler og reklamebyrå har ulik spisskompetanse. Begge miljøer har kunnskaper som utfyller hverandre. Men hovedaktøren i samarbeidet er eiendomsutvikler, som skal leve med eierskapet til prosjektet i flere årtier. Når tre parter samarbeider og respekterer hverandre, kan effekten komme gjennom god oppdatering av resultater og raske tilpasninger av taktikk og budskap.

Eiendomsutviklere har alt å vinne på å ta prosjektets identitet og egen merkevare på alvor. Både megler og byrå har en jobb å gjøre med å bidra til dette, slik at kommunikasjonen får en entydig avsender.

Når boligen får sin eier er megleren ferdig med jobben, mens eiendomsutvikleren fortsatt har en kunde å ivareta, som kan bli en positiv ambassadør for prosjektet.

Her ligger det en viktig kommunikasjonsjobb som også kan bidra til å styrke merkevaren.

 

Informasjon og nabovarsel

De fleste eiendomsprosjekt gjennomføres i områder hvor det allerede er bebyggelse. Det betyr at det er naboer som man må ta hensyn til gjennom hele byggeperioden. Et godt naboskap er viktig og må pleies. God informasjon og åpen dialog kan forsterkes med gjennomtenkte løsninger. Fra åpne møter til informative nettsider, informasjon på byggeplassen, sms-varsling ved endring av tilgangspunkter eller grave og sprengearbeider. Utfyllende og lett tilgjengelig informasjon er med på å skape forståelse for ulemper gjennom byggeperioden og forhindrer at det skapes rykter og demmer opp for feilinformasjon. Diakonhjemmet Hage er et et godt eksempel på hvordan man har satt fokus på å gi naboer god og utfyllende informasjon.

Markedsføring


Folk som kjøper en bolig kjøper ikke fire vegger. De kjøper et hjem. De fleste legger også hele sin økonomiske bæreevne i potten. I beslutningsprosessen ligger både fornuft og følelser. Begge deler er viktige og begge deler kan bli utslagsgivende for valget, hver på sin måte. Ingen kjøper en bolig bare på rasjonelle argumenter. Og de færreste lar seg styre utelukkende av emosjoner. For å lykkes må man nå frem til både hjerte og hjerne.

 

Prosjektets identitet

Folk vil vite hva de kjøper. De vil ha noe å forholde seg til. Noe som beskriver deres fremtidige hjem så grundig, presist og utfyllende som mulig. De vil kjenne prosjektets identitet. Den består av fire sentrale elementer og bør utvikles så tidlig som mulig: Navnsetting av prosjektet, design av logo og utvikling av et kommunikasjonskonsept. Deretter kommer den delen som skal formidle prosjektets unike kvaliteter og gi det en egen plass i målgruppens bevissthet – historiefortellingen.

 

Navn

Prosjektet skal ha et navn, helst et som beskriver hva kjøperen kan forvente av sitt nye hjem. Bruker man begreper som «Panorama» eller «Park» må prosjektet faktisk innfri på utsikt eller hageanlegg. Navnet er en viktig identitetsbygger og vil ofte være kundenes første møte med prosjektet. Det er viktig å huske at prosjektet skal leve med navnet, ikke bare i salgs- og byggeperioden. Kjøperne skal leve med navnet i årevis fremover. Da bør det være et visst samsvar mellom navn og opplevelse av boligen og nabolaget.

 

Logo & design

En logo som gir gode assosiasjoner til prosjektet og navnet burde være en selvfølge. Se deg rundt, så ser du fort at det ikke alltid er tilfellet. Logo og design kan lede kundens tanker i mange retninger. Moderne eller tradisjonelt, landlig eller urbant, osv. Her er det viktig å ha et bevisst forhold til hva man vil og hvor man vil.
Valg av typografi, fargepalett og grafiske elementer skal sørge for en tydelig og gjenkjennbar visuell profil for prosjektet og markedsføringen av det.

 

Kommunikasjonskonsept

Mange kaller det slagord, eller pay off. Det er ikke så viktig. Det viktige er at kommunikasjonskonseptet skal oppsummere prosjektets viktigste kvaliteter i noen få ord. Det bør være enkelt å forstå og enda enklere å huske. For det skal utgjøre grunnmuren i all kommunikasjon om prosjektet.
Og bare så det er sagt – "Det gode liv i …" er ikke et kommunikasjonskonsept. Det er bare en utslitt floskel. Boligkjøpere anno 2019 forlanger mer substans enn som så.

 

Historiefortellingen

Alle boligprosjekter fortjener sin egen historie. Den kan ta utgangspunkt i geografiske forhold og beliggenhet, den kan handle om områdets egen historie, eller den kan dreie seg om særegne kvaliteter ved selve prosjektet. Det viktige er at den er sann, interessant og unik. En god historiefortelling øker interessen for prosjektet, bygger identitet og er vil ofte være starten på kjøpernes felles historie som fremtidige beboere og naboer i prosjektet.

Nettsider og boligvelger


Etter at identitet, navn og logo er på plass er tiden kommet for å lage en nettside for prosjektet. Nettsiden vil være navet i forhåndssalget og må presentere området og boenhetene på beste måte. Gjennom prosjektets nettside kommuniseres også prospektet, priser, plantegninger, valgmuligheter og visninger.

En intuitiv boligvelger lar interessenter se ledige leiligheter, areal og planløsning, priser og beliggenhet. Det legges vekt på kunne melde interesse på flere måter som direkte til megler, via skjema, direkte fra boligvelger, gjennom visningsinvitasjoner, abonnement på nyhetsbrev, varslingstjenester, spørreundersøkelser og lignende.

 

Boligvelger-desktop

 

I dag er det påkrevd at nettsidene er laget med tanke på at de fleste primært vil besøke nettsidene via en mobil. Det betyr at det må legges vekt på funksjon og små skjermflater fremfor kreativt design og små detaljer. "Mobile first" er tilnærmingen til både løsning, innhold og funksjonalitet.

 

Boligvelger-mobil

 

Inbound Marketing for langsiktighet i eiendomsprosjekt

Ofte kobles markedsføring til hvert enkelt eiendomsprosjekt. Mange ganger er det den mest hensiktsmessige måten å gå frem på, men det ligger muligheter i å tenke mer langsiktig. Er du en eiendomsutvikler som har en lengre horisont og ser for deg å utvikle mange eiendomsprosjekter over lang tid så bør du se nærmere på inbound marketing.

Inbound marketing handler om å hjelpe potensielle boligkjøpere ved å gi dem innhold av høy kvalitet til rett tid. Over tid bygges det lojalitet og gode ambassadører.

Metodikken kan også med hell brukes på større enkeltprosjekter med flere byggetrinn som strekker seg over flere år i utvikling.

 

Sørg for å bli funnet av boligkjøpere ved enkle SEO grep

Nettsiden din må være teknisk tilpasset søkemotorene

Søkemotorer som Google, Bing og andre vil alltid prøve å svare på søk med å vise til de nettsidene som er mest relevante. Godt innhold som gir korrekt svar er åpenbart det viktigste. Men søkemotorene er til tross for sin kunstige intelligens bare logaritmer bygget på programvare og maskinvare. De må rettledes, læres opp og veiledes. Det hjelper vi til med ved å gi nettsidene tydelig struktur, god navigering, sikker kommunikasjon, optimalisert kode og mobiltilpassning.

Disse 10 sjekkpunktene må du ha kontroll på vedrørende søkemotoroptimalisering:

 1. Hierarkisk URL-struktur med korte og beskrivende URL'er
 2. Bruke H1-titler som er unike på alle sider og relevante for innholdet. Benytt H2- og H3-titler for å strukturere innholdet med undertitler
 3. Beskriv alle bilder med alt-tekster
 4. Unngå duplisert innhold
 5. Benytt interne linker til annet relevant innhold
 6. Legg inn metabeskrivelser og metatitler på alle sider
 7. Optimaliser hastighet ved å komprimere bilder og rydde i kode
 8. Redirects på sider som er flyttet eller ikke lenger eksisterer
 9. Installer SSL-sertifikat for sikker kommunikasjon
 10. HTML-sitemap som hjelper søkemotorene å crawle nettsidene

 

Innholdet må svare på relevante søk og være godt strukturert

Den mest åpenbare feilen mange gjør når de lager nettsider, også for eiendomsprosjekt, er å fokusere på alt vi ønsker å få sagt om oss selv og hva vi har å tilby. I mange tilfeller er dette ikke nødvendigvis den informasjonen som målgruppene våre ser etter og vi ender med å bli lite relevante og ganske uinteressante. Derfor er det viktig å sette seg inn i målgruppene vi ønsker å nå og forstå deres informasjonsbehov, utfordringer og interesser.

Gjennom innsikt i målgruppene, utarbeidelse av personas og gjennomføring av søkeordsanalyser legger man den beste grunnmuren for en nettside som tiltrekker seg den rette trafikken. I vårt tilfelle potensielle boligkjøpere.